TSL Omställningsprogram

"Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen till att snarast finna en ny anställning eller starta egen verksamhet. För ytterligare information om TSL och omställningsstödet, villkor och ansökan, ansökningshandlingar och blanketter, se www.tsl.se."

 

En person som blir uppsagd snabbt ska få ett nytt jobb. Inga onödiga väntetider, inga omvägar, inte något krångel. Varje person får en jobbcoach och ett individuellt omställningsprogram.

Att mista sitt jobb!

 

Ditt företags nya sätt att organisera sig får stora konsekvenser för dig. Att mot sin vilja bli arbetssökande är ett stort ingrepp i livet och omfattar hela livssituationen. Arbetsmarknaden idag är mer rörlig och kräver mer av arbetstagaren än tidigare. En viktig faktor i möjligheten att få nytt jobb är tiden, ju snabbare man kommer igång med sin söka jobb-process, desto större möjlighet till nytt jobb.

 

Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Det behöver inte bli så. Är du aktiv, engagerad och tar vara på det stöd vi erbjuder kan du ha ett nytt arbete inom kort.

 

Vårt stöd ger dig inte automatiskt ett nytt arbete men med gemensamma ansträngningar ökar vi förutsättningarna för ett lyckat resultat. Även om din situation för tillfället kan kännas osäker och skrämmande är det vår erfarenhet att det finns lösningar för alla.

 

Vi har hittat lösningar för alla vi samarbetat med

 

Omställningsprogram vad är det?

 

En person som blir uppsagd ska snabbt få ett nytt jobb. Inga onödiga väntetider, inga omvägar, inte något krångel. Varje person får en coach och ett individuellt omställningsprogram

 

I ett omställningsprogram ligger fokus på att hitta en ny sysselsättning. Med ny sysselsättning menas nytt jobb, starta eget eller utbildning. Omställningsprogrammet är individuellt anpassad och tillsammans med din jobbcoach går du igenom vad du kan och vad du vill göra i framtiden.

 

En egen coach under hela omställningen – till mål

Var finns jobben ? Kom ihåg att det bara är ca 20% som finns på AF.

Hur ser den lokala arbetsmarknaden ut

Hur marknadsför jag mig

Hjälp att skriva ansökningshandlingar (CV, meritförteckning mm)

Råd och tips inför anställningsintervjun

Nätverksarbete

Handlingsplan för att hitta ett nytt jobb eller första hjälpen att starta ett företag

Guidning till möjliga branscher och yrken

Validering av dina kunskaper

Vägledning runt utbildningar

Vägledning kring Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan mm

 

Allt stöd utgår från principen att det ska vara hjälp till självhjälp.